Podmínky

1. Smlouva o rezervaci / pronájmu

 

TouristService Rügen zprostředkovává a rezervuje prázdninové ubytování na jméno zákazníka nebo hosta u poskytovatelů a zajišťuje rezervaci na jméno zákazníka. TouristService Rügen není ani pronajímatel, ani touroperátor, ale pouze zástupce nájemní smlouvy. Při uzavírání nájemní smlouvy zastupuje vlastníka společnost TouristService Rügen. V případě online rezervací kliknutím na tlačítko rezervace dojde k uzavření závazné smlouvy na objekt rezervace mezi rezervačním systémem a příslušným pronajímatelem v souladu s rezervačními podmínkami uvedenými v rezervaci. Právně závazné je také verbální a telefonické potvrzení pro zákazníka.

 

2. Platba

 

Zálohu je třeba provést na účet a termín uvedený ve smlouvě. V případě krátkodobých rezervací (3 dny před plánovaným příjezdem) je po konzultaci s pronajímatelem možná platba v hotovosti při příjezdu. Pokud nebude platba přijata ve stanovené lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a účtovat vám paušální storno poplatky podle bodu 3 této smlouvy. Zbývající částka je splatná 2 týdny před začátkem cesty nebo v hotovosti v den příjezdu (viz popis). Pokud je doba kratší než 2 týdny, převod musí být proveden okamžitě. V případě krátkodobých rezervací (3 dny před plánovaným příjezdem) lze zbývající platbu uhradit na místě.

 

3. Zrušení cesty

 

Pokud existují závažné důvody, je zákazník oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit. Storno musí být podáno písemně. Pro dobu odstoupení je rozhodující přístup ke zprostředkování, u kterého jste provedli rezervaci. Náhrada za cestovní výdaje a vynaložené náklady bude účtována. Výše tohoto nároku na odškodnění je určena blízkostí času výběru k dohodnutému začátku cesty a je rozložena v následujících paušálních sazbách. Již zaplacená záloha (provize a poplatek za zpracování) nám nebude vrácena. Při zrušení rezervace do 12 hodin bude účtován poplatek za zpracování ve výši 15,00 EUR.

Do 45. dne před začátkem cesty 15% z ceny pronájmu plus poplatek za zpracování, nejméně však 25,00 EUR

Od 44. dne do 30 dnů před začátkem cesty 50% z ceny pronájmu plus poplatek za zpracování

Od 29 dnů před začátkem cesty 80% z ceny pronájmu plus poplatek za zpracování

To platí také pro rezervace na poslední chvíli. V případě nedostavení se, neobsazení rezervovaného ubytování nebo zrušení rezervace od začátku cesty je splatná celá částka za pronájem.

 

4. Rebooking

 

Pokud byste chtěli provést změnu (datum cesty, cíl, objekt) po závazné rezervaci cesty, bude za změnu rezervace účtován poplatek 25,00 EUR.

 

5. Odstoupení ze strany agenta

 

Agent si vyhrazuje právo zrušit rezervaci do 24 hodin v případě námitek.

Můžeme odstoupit od cestovní smlouvy bez dodržení termínu, pokud realizaci zájezdu nelze provést nebo je výrazně narušena v důsledku nepředvídatelných událostí, jako je vyšší moc, změněné dispozice vlastníků nebo podobné důvody. V tomto případě jsme oprávněni poskytnout alternativní nabídku ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pokud to není možné, máte nárok na vrácení ceny za pronájem. Další nároky jsou vyloučeny.

 

6. Odpovědnost

 

TouristService Rügen neodpovídá za detaily, informace a služby poskytované poskytovatelem, ani za vady v příslušných ubytovacích nebo souvisejících službách. V den příjezdu prosím kontaktujte majitele nebo zmocněného zástupce. Pozdější stížnosti již nelze přijímat. Pokud je parkovací místo součástí nájemní smlouvy, používáte ho na vlastní riziko, zejména v úzkých parkovacích garážích nebo takzvaných dvojitých parkovištích. Host se zavazuje nekomentovat tento pronajatý majetek třetím stranám a / nebo veřejně.

 

7. Povinnosti hosta

 

Předmět smlouvy může být obsazen pouze počtem osob uvedeným ve smlouvě. Odchylky od toho vyžadují předchozí písemnou dohodu. Uvedený maximální počet osob zahrnuje také děti.

Při odjezdu se nájemce zavazuje nechat nemovitost zametenou, umýt veškeré nádobí, podle toho zlikvidovat odpadky / vyprázdnit se, odstranit ložní prádlo a případně vyčistit gril / ohniště. V případě nerespektování bude za každou uvedenou aktivitu účtován poplatek 15,00 EUR.

Vy a vaši spolucestující jste povinni používat celý majetek, včetně nábytku a příslušenství, s maximální možnou péčí. Škodu na majetku je nutné ihned nahlásit. Domácí zvíře je možné vzít s sebou pouze po předchozí písemné dohodě, pokud to není v popisu nemovitosti výslovně povoleno.

 

8. Příjezd a odjezd

 

Ubytování rezervované zákazníkem je k dispozici od 16:00, odjezd se uskuteční nejpozději v 10 hodin v den odjezdu včetně parkovacího místa. Delší použití v den odjezdu je možné pouze v závislosti na dostupnosti a předchozí rezervaci obnovení. Pokud nájemce uvolní pronajatý majetek po 10:00, považuje se poplatek 15 EUR za hodinu nebo jeho část za dohodnutý. Předání klíčů probíhá mezi 16:00 a 18:00 Jindy možné pouze po předchozí domluvě. Za příjezd po 18:00 se účtuje poplatek.

 

 

9. Místo jurisdikce

 

Okresní soud v Bergenu a. pokárat

 

Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou dovolenou na ostrově Rujána!